Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :204                                                    

Karar Tarihi :11/06/2015                        

KONUSU:

               Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve Genel Müdürlüğün hizmetlerinde kullanılması amacı ile Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren 4 yıllığına tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 03/06/2015 tarih ve 47720051-301.01/991 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

     İlmiz Menteşe İlçesi Karabağlar Mahallesi 750 ada 71 parsel numaralı 2.318,00 m², 751 ada 72 parsel numaralı 389,00 m² ve 952 ada 73 parsel numaralı 1.029,00 m² Tarla niteliğindeki taşınmazlar Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın hüküm ve tasarrufu altında bulunmaktadır.

         Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresinin 25/05/2015 tarih ve  977/3876 sayılı yazısı ile adı geçen taşınmazların Genel Müdürlüğün hizmetlerinde kullanılmak üzere  tahsisi talep edilmiştir. Tahsis talebi Daire Başkanlığımızca da uygun mütalaa edilmiştir.

Makamınızca uygun görülmesi halinde; adı geçen taşınmazların Genel Müdürlüğün hizmetlerinde kullanılması amacı ile Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren 4 yıllığına tahsis edilmesi için yazımızın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. Denilmektedir.

                        Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

                        Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın hüküm ve tasarrufu altında bulunan İlmiz Menteşe İlçesi Karabağlar Mahallesi 750 ada 71 parsel numaralı 2.318,00 m², 751 ada 72 parsel numaralı 389,00 m² ve 952 ada 73 parsel numaralı 1.029,00 m² Tarla niteliğindeki taşınmazlar ve Genel Müdürlüğün hizmetlerinde kullanılması amacı ile Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren 4 yıllığına tahsis edilmesine Meclisimize OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.