Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :204                          

Karar Tarihi :09/12/2014              

KONUSU:

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORLARI

         i) MİLAS İLÇE BELEDİYESİ 2015 YILI BÜTÇESİ    

          Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda;

        Meclisimizin 11/11/2014 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Milas Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçesi ve Gelir Tarife Cetvelleri, Komisyonumuzun 20/11/2014 tarihli toplantısında incelendi.

Milas İlçe Belediyesi 2015 Yılı Bütçesi İçin Tıklayınız.