Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 204                             

Karar Tarihi : 08/06/2017                 

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

c) Ortaca Belediye Başkanlığı’nca talep edilen, İlimiz, Ortaca İlçesi, Merkez Mahallesi, Bahçelievler Mevkii, 1110 ada, 1 parsel, 1033 ada, 1 parsel ile 381 ada 1 ve 2 parselleri kapsayan alandaki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8’inci maddeleri uyarınca görüşülmesi

       İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 02.06.2017 tarihli raporunda;

       02.06.2017 tarihinde saat 14:00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 13.04.2017 tarih ve 53618066-310.01.04-2503 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 13.04.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen 11.05.2017 tarihli Meclis toplantısında Ortaca Belediyesinin tahsis talep ettiği spor alanının incelenmesi için komisyona ek süre verilen “Ortaca Belediye Başkanlığı’nca talep edilen, İlimiz, Ortaca İlçesi, Merkez Mahallesi, Bahçelievler Mevkii, 1110 ada, 1 parsel, 1033 ada, 1 parsel ile 381 ada 1 ve 2 parselleri kapsayan alandaki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8’inci maddeleri uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 13.04.2017 tarih ve 53618066-310.01.04-2503 sayılı yazısında;  

Kararın devamı için tıklayınız.