Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :205                              

Karar Tarihi  :12/05/2016                  

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

          r) İlimiz Ortaca ilçesi, Çaylı Mahallesi, Büyükşehir Belediyemiz mülkiyetindeki tapunun 644 ada, 30 numaralı imar  parselini de kapsayan yaklaşık 48000 m²lik alan üzerinde “Depolama Alanından” “Terminal Alanına (otogar)” dönüştürülmesi ve otogar alanı giriş-çıkışının düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi          

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05.05.2016 tarihli raporunda;

          05/05/2016 tarihinde saat 13.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 14/04/2016 tarih ve 53618066-310.01.04-1878 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 14.04.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz Ortaca ilçesi, Çaylı Mahallesi, Büyükşehir Belediyemiz mülkiyetindeki tapunun 644 ada, 30 numaralı imar  parselini de kapsayan yaklaşık 48000 m²lik alan üzerinde “Depolama Alanından” “Terminal Alanına (otogar)” dönüştürülmesi ve otogar alanı giriş-çıkışının düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi " konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 14/04/2016 tarih ve 53618066-310.01.04-1878  sayılı yazısında

Kararın devamı için tıklayınız.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için Tıklayınız.