Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :205                            

Karar Tarihi :09/12/2014                

KONUSU:

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORLARI

         j) YATAĞAN İLÇE BELEDİYESİ 2015 YILI BÜTÇESİ    

          Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda;

         Meclisimizin 11/11/2014 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Yatağan   Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçesi ve Gelir Tarife Cetvelleri ile ilgili Başkanlık Önergesi, Komisyonumuzun  20/11/2014  tarihli toplantısında incelendi.

Yatağan İlçe Belediyesi 2015 Yılı Bütçesi İçin Tıklayınız.