Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 205                            

Karar Tarihi   : 08/06/2017                

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

ç) Dalaman İlçesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunun, Plan Hükümlerinin ve Plan Açıklama Raporunun, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi

       İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 02.06.2017 tarihli raporunda;

       02.06.2017 tarihinde saat 14:00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 13.04.2017 tarih ve 53618066-310.01.04-2502 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 13.04.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen 11.05.2017 tarihli meclis toplantısında Söz konusu Revizyon planı olması nedeniyle ve çalışmaların tamamlanamamasından dolayı çalışmalar tamamlanana kadar komisyonumuza süre verilen “Dalaman İlçesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunun, Plan Hükümlerinin ve Plan Açıklama Raporunun, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 13.04.2017 tarih ve 53618066-310.01.04-2502 sayılı yazısında;   

Kararın devamı için tıklayınız.