Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 206                             

Karar Tarihi : 08/06/2017                 

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

d) Menteşe İlçesi, Çamlık Sokak, Cemil Şerif Baydur Sokak ve Kıbrıs Sokak üzerinde 27.03.2017 tarihli, 2017/2-100 sayılı UKOME kararı ile onaylanan yol boyu araç park yerlerinin; ilgide belirtilen Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 03.03.2016 tarihli ve 42995 sayılı görüş yazısı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün 18.04.2016 tarihli ve E.3952 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediye Meclisimizce daha önce alınan benzer (14.04.2016-139;14.04.2016-140; 12.05.2016-187) kararlar ve yine Menteşe İlçesinde farklı cadde ve bulvarlar üzerinde belirlenen yol boyu araç park yerlerine ilişkin alınan 14.04.2016-136 sayılı karar doğrultusunda, Ulaşım Dairesi Başkanlığımızca onaylı imar planlarına uygun olarak hazırlanacak “yol kenarı parklanma krokileri” ile çözümlenmesi konusunda 5216 sayılı kanunun 7/f maddesi uyarınca görüşülmesi

       İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 02.06.2017 tarihli raporunda;

       02.06.2017 tarihinde saat 14:00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 05.05.2017 tarih ve 36521862-310.01.04-3019 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 11.05.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Menteşe İlçesi, Çamlık Sokak, Cemil Şerif Baydur Sokak ve Kıbrıs Sokak üzerinde 27.03.2017 tarihli, 2017/2-100 sayılı UKOME kararı ile onaylanan yol boyu araç park yerlerinin; ilgide belirtilen Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 03.03.2016 tarihli ve 42995 sayılı görüş yazısı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün 18.04.2016 tarihli ve E.3952 sayılı yazısı  ile Büyükşehir Belediye Meclisimizce daha önce alınan benzer (14.04.2016-139;14.04.2016-140; 12.05.2016-187) kararlar ve yine Menteşe İlçesinde farklı cadde ve bulvarlar üzerinde belirlenen yol boyu araç park yerlerine ilişkin alınan 14.04.2016-136 sayılı karar doğrultusunda, Ulaşım Dairesi Başkanlığımızca onaylı imar planlarına uygun olarak hazırlanacak “yol kenarı parklanma krokileri” ile çözümlenmesi konusunda 5216 sayılı kanunun 7/f maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

           İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 05.05.2017 tarih ve 36521862-310.01.04-3019 sayılı yazısında;  

Kararın devamı için tıklayınız.