Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :207                                        

Karar Tarihi :11/06/2015            

KONUSU:

Kadro iptal ihdas değişikliklerinin görüşülmesi      

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 04/06/2015 tarih ve 13456491-907.02-2015-2276 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

02 Nisan 2015 tarihli ve 29314 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdarelerde Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine gereği, dolu kadroda bulunan;

                        1 Adet 5 dereceli GİH. Sınıfı Uzman kadrosunun iptal edilerek, 1 Adet 4 dereceli GİH Sınıfı Uzman Kadrosunun ihdasına,

                        2 Adet 5 dereceli GİH. Sınıfı Zabıta Memuru kadrosunun iptal edilerek, 2 Adet 3 dereceli GİH Sınıfı Zabıta Memuru Kadrosunun ihdasına,

                        1 Adet 3 dereceli GİH. Sınıfı Zabıta Komiseri kadrosunun iptal edilerek, 1 Adet 1 dereceli GİH Sınıfı Zabıta Komiseri Kadrosunun ihdasına,

                        14/05/2015 tarih ve 172 sayılı meclis kararında yazılan “2 Adet 5 dereceli SH Sınıfı Veteriner Sağlık Teknikeri kadrosunun” cümlesinin “2 Adet 5 Dereceli TH Sınıfı Teknisyen kadrosunun” olarak değiştirilmesi,

Dolu kadroda bulunan personelin müktesebi gereği;

                        1 Adet 3 dereceli GİH. Sınıfı Muhasebeci kadrosunun iptal edilerek, 1 Adet 1 dereceli GİH Sınıfı Muhasebeci Kadrosunun ihdasına,

                        2 Adet 3 dereceli GİH. Sınıfı İtfaiye Amiri kadrosunun iptal edilerek, 2 Adet 1 dereceli GİH Sınıfı İtfaiye Amiri Kadrosunun ihdasına,     

1 Adet 3 dereceli TH. Sınıfı Mimar kadrosunun iptal edilerek, 1 Adet 1 dereceli TH. Sınıfı Mimar Kadrosunun ihdasına,

                        1 Adet 3 dereceli TH. Sınıfı Şehir Plancısı kadrosunun iptal edilerek, 1 Adet 1 dereceli TH. Sınıfı Şehir Plancısı Kadrosunun ihdası, için Norm kadro Yönetmeliğinin 11. maddesi uyarınca güncellenmesi gerektiğinden, talep yazımızın meclise havalesini arz ederim. Denilmektedir.

                        Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

            Yukarıda iptal ve ihdası istenilen kadroların belirtildiği şekliyle güncellenmesine; Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi uyarınca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

Ek için tıklayınız.