Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :207                           

Karar Tarihi :09/12/2014                


KONUSU:

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORLARI

         l) MENTEŞE İLÇE BELEDİYESİ 2015 YILI BÜTÇESİ    

          Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda;

           Meclisimizin 11/11/2014 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Menteşe  Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçesi, Komisyonumuzun  20/11/2014  tarihli toplantısında incelendi.

Menteşe İlçe Belediyesi 2015 Yılı Bütçesi İçin Tıklayınız.