Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        :207                        

Karar Tarihi  :14/11/2019            

 

KONUSU:

Kasım ayı toplantısı I. Birleşime katılamayan Meclis Üyelerinin Sözlü ve Yazılı Mazeretlerinin görüşülmesi

 

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2019 yılı Kasım ayı toplantısı I. Birleşime katılamayan;

Mehmet Onur ŞAHBAZ, Eray ÇİÇEK,  Selim BAĞCIOĞLU, İlhan ŞİMŞEK, Mustafa KARA, Yakup OTGÖZ, Bayram Önder AKDENİZLİ, Beyhan AKCAN ve Fikret UZUNHASAN’ın mazeretlerinin kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.