Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 208                              

Karar Tarihi   : 09/08/2018                  

KONUSU:

            Fen İşleri Daire Başkanlığımız tarafından 2018 yılı programı dahilinde uygulama projeleri tamamlanan ve yapım ihalesi gerçekleştirilecek olan Muğla İli Bodrum İlçesi Torba Mahallesi kavşağında yapılacak Bodrum Otobüs Terminali Yapım işi ile ilgili olarak Kamu İhale Kanununun 62. maddesinin (a) bendi hükmüne istinaden 2018 yılında KDV dahil 4.500.000,00 TL (%10) ödenek programlaması yapılan bahse konu yapım işinin yıllara yaygın olarak gerçekleştirilmesi ve 2019 yılı için de KDV dahil 40.500.000,00 TL (%90) ödeneğin Fen İşleri Daire Başkanlığı Bütçesine tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi.  

Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 02/08/2018 tarihli ve 18955236-841.02.01-E.3949 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.