Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 208                                

Karar Tarihi : 29/11/2019  


KONUSU:

1)  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi.

      a) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 41. maddesi hükümleri gereğince hazırlanan Muğla Büyükşehir Belediyesi 2020 Yılı Performans Programının görüşülmesi.

                         Plan ve Bütçe Komisyonunun 26.11.2019 tarihli raporunda;