Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :209                                                                                              

Karar Tarihi :11/06/2015                                                                       

KONUSU:

                        Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü’nün Menteşe, Bodrum ve Fethiye ilçesinde yapacağı sinyalizasyon sistemi, yatay ve düşey işaretleme ve durak çalışmalarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 3 adet Kamyonetin satın alınması hususunun görüşülmesi

Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 03/06/2015 tarih ve 27573494.801.99/4815 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

                        Ulaşım Daire Başkanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü’nün Menteşe, Bodrum ve Fethiye ilçesinde yapacağı sinyalizasyon sistemi, yatay ve düşey işaretleme ve durak çalışmalarında kullanılmak üzere 3 adet Kamyonet aracına ihtiyaç duyulmaktadır.

                        Söz konusu araçların satın alınabilmesi için, yazımızın Meclise havalesini; Arz ederim. Denilmektedir.

                        Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

                       Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü’nün Menteşe, Bodrum ve Fethiye ilçesinde yapacağı sinyalizasyon sistemi, yatay ve düşey işaretleme ve durak çalışmalarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 3 adet Kamyonetin alınmasına Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.