Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 209                            

Karar Tarihi  : 08/06/2017                

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

g) Yatağan İlçesi, Madenler Mahallesi, 693 parselde hazırlanan “Trafo Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddeleri uyarınca görüşülmesi.  

       İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22.05.2017 tarihli raporunda;

       22.05.2017 tarihinde saat 13:30’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 13.05.2017 tarih ve 36521862-310.01.04-3108 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 11.05.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Yatağan İlçesi, Madenler Mahallesi, 693 parselde hazırlanan “Trafo Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddeleri uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

           İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 13.05.2017 tarih ve 36521862-310.01.04-3108 sayılı yazısında;    

Kararın devamı için tıklayınız.