Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 209                                

Karar Tarihi : 29/11/2019                   

KONUSU:

1)  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi.

      b) Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait 2020 yılı bütçesinin görüşülmesi.

           Plan ve Bütçe Komisyonunun 26.11.2019 tarihli raporunda;