Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 21                             

Karar Tarihi : 12/01/2017                

KONUSU:

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Otopark" alanı olarak planlanan alanda kalan; İlimiz, Milas İlçesi, Hacıilyas Mahallesi, 351 ada 2 parsel numaralı taşınmazın 5216 sayılı Kanunun 7/l maddesinde belirtilen fonksiyonuna uygun olarak  5393 sayılı Kanunun 18/u maddesine göre kamulaştırılması için 3194 sayılı İmar Kanunun 10. maddesine göre Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi.

            Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 06/01/2017 tarih ve 99506623-301.01/76  sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.