Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :210                              

Karar Tarihi  :12/05/2016                  

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

         ü) İlimiz Menteşe ilçesi, Özlüce mahallesi, Kaşbaşı Mevkii, tapunun 190 ada, 1 ve 192 ada 4, 5, 6 ve 7 parsellerinde kayıtlı taşınmazlar üzerinde toplam 2,5 MW kurulu gücünde teklif edilen “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali)” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesi

            İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05.05.2016 tarihli raporunda;

           05.05.2016 tarihinde saat 13.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 14/04/2016 tarih ve 36521862-310.01.03-1886 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 14.04.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz Menteşe ilçesi, Özlüce mahallesi, Kaşbaşı Mevkii, tapunun 190 ada, 1 ve 192 ada 4, 5, 6 ve 7 parsellerinde kayıtlı taşınmazlar üzerinde toplam 2,5 MW kurulu gücünde teklif edilen “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali)” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesi" konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 14/04/2016 tarih ve 36521862-310.01.03-1886 sayılı yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için Tıklayınız.