Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :2                            

Karar Tarihi :15/04/2014             


KONUSU:

MECLİS DİVAN KATİPLİĞİNİN SEÇİMİ (2 ASİL, 2 YEDEK ÜYE)

              Meclis Divan kâtipliğine yapılan oylama sonunda;  2 yıllığına Mehmet Murat YAZAR, Can CANBEY asil üye, Umut Barış BAYKARA ve Önder BATMAZ yedek üye olarak OYBİRLİĞİ İLE SEÇİLMİŞTİR.