Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 210                            

Karar Tarihi   : 08/06/2017                

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.
h) Milas İlçesi, Gümüşlük Mahallesi, 412 ada, 6 parselde yer alan taşınmaza ilişkin hazırlanan “Katı Atık Tesisleri Alanı (Yem Hammaddeleri ve Geri Dönüşüm Tesisi)” amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi.   
       İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22.05.2017 tarihli raporunda;
     22.05.2017 tarihinde saat 13:30’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11.05.2017 tarih ve 36521862-310.01.03-3140 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 11.05.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Milas İlçesi, Gümüşlük Mahallesi, 412 ada, 6 parselde yer alan taşınmaza ilişkin hazırlanan “Katı Atık Tesisleri Alanı (Yem Hammaddeleri ve Geri Dönüşüm Tesisi)” amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

        İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11.05.2017 tarih ve 36521862-310.01.03-3140 sayılı yazısında;   

Kararın devamı için tıklayınız.