Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 210                      

Karar Tarihi   : 09/08/2018  

KONUSU:

            Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığının gerekçesi belirtilen 04.07.2018 tarih ve 3581/Asyş.Ks. sayılı tahsis talep yazılarına istinaden; İlimiz Bodrum İlçesi Türkbükü Mahallesi Bağarası mevkii 171 ada 2 parsel numaralı 3.069,95 m² yüz ölçümlü Mezarlık nitelikli taşınmazın bitişiğinde olduğu ve İmar Planında Otopark alanı içerisinde kaldığı tespit edilen Ulaşım Dairesi Başkanlığımızın uygun görüşü doğrultusunda Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın hüküm ve tasarrufu altında yer alan ve yazı eki krokide taralı olarak gösterilen 25,00 m² yüz ölçümlü taşınmazın beş (5) yıl süreliğine Jandarma Asayiş Noktası olarak kullanılması koşulu ile bedelsiz olarak Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı’na tahsisi hususunda, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e ve 75/d maddeleri kapsamında görüşülmesi.  

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 03/08/2018 tarihli ve 99506623-105.04-E.2686 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

Ek için tıklayınız.