Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :211                              

Karar Tarihi  :12/05/2016                  

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

         v) İlimiz Ortakent- Yahşi Mahallesi, 421 ada, 6 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde emsal arttırımına yönelik 1/5000 ölçekli Ortakent- Yahşi Belediyesi Kemer Mevkii Revizyon ve İlave Nazım İmar planı değişikliğinin görüşülmesi

            İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05.05.2016 tarihli raporunda;

           05.05.2016 tarihinde saat 13.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 14/04/2016 tarih ve 36521862-310.99-1872 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 14.04.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz Ortakent- Yahşi Mahallesi, 421 ada, 6 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde emsal arttırımına yönelik 1/5000 ölçekli Ortakent- Yahşi Belediyesi Kemer Mevkii Revizyon ve İlave Nazım İmar planı değişikliğinin görüşülmesi" konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 14/04/2016 tarih ve 36521862-310.99-1872 sayılı yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için Tıklayınız.