Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No           : 211                  

Karar Tarihi     : 26/11/2020      


KONUSU:

                 Gün Tespiti

 

            Gelecek meclis toplantısının 10 Aralık 2020 Perşembe günü saat: 14:00’da yapılmasına Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.