Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :21                          

Karar Tarihi :15/04/2014             

KONUSU:

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR SEYDİKEMER İLÇE BELEDİYESİ 2014 YILI 9 AYLIK BÜTÇESİ  

              Plan ve Bütçe Komisyonunun 15/04/2014 tarih ve bila sayılı raporu okundu. Yapılan müzakere sonunda;

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

(2014 yılı Seydikemer Belediyesi Bütçesi)

Belediye Meclisimizin 15/04/2014 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Seydikemer Belediyesi Meclisinin 14.04.2014 tarih ve 14 sayılı meclis kararına istinaden 2014 yılı bütçeleri Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 15/04/2014 tarihli toplantısında incelendi.

6360 sayılı 14 ilde Büyük Şehir kurulması hakkında ki kanun kapsamında 31/03/2014 tarih itibariyle Bodrum Belediyesinin Büyük Şehir İlçe Belediyesine dönüşmesi nedeniyle 2014 mali yılı bütçesi Belediyemizin yeni statüsü,

Nüfus artışı,

Yeni sorumluluk alanı,

Mahalle olarak katılacak belde ve köylerin alacak ve borçları,

Personel sayısında meydana gelecek artış,

Büyükşehir belediyesi ile su ve kanalizasyon idarelerine devredilecek belediye hizmetleri,

Büyükşehir ilçe statüsünden dolayı belediyenin gelirlerinde meydana gelen değişikler gibi hususlar dikkate alınarak Seydikemer Belediyesi tarafından aşağıdaki şekli ile kabul edilmiştir.

GELİRİN TÜRÜ

BÜTÇE TAHMİNİ

VERGİ GELİRLERİ

5.793.000,00

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ

7.290.000,00

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

3.398.000,00

DİĞER GELİRLER

21.524.000,00

SERMAYE  GELİRLERİ

2.350.000,00

ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR

RED VE İADELER (-)

-40.000,00

TOPLAM

40.315.000,00

NEV’İ

BÜTÇE TAHMİNİ

PERSONEL GİDERİ

2.832.500,00

SOS.GÜV.KUR.DEVLET PRİMİ GİDERİ

437.000,00

MAL VE HİZMET ALIMI

10.926.500,00

FAİZ GİDERLERİ

500.000,00

CARİ TRANSFERLER

4.835.000,00

SERMAYE GİDERLERİ

16.870.000,00

SERMAYE TRANSFER.

250.000,00

YEDEK ÖDENEK

3.664.000,00

TOPLAM

40.315.000,00

          2014 yılı Seydikemer Belediyesi gelir ve giderlerin belirtildiği, 2014 yılı 9 aylık Bütçesi komisyonumuz tarafından oy birliği ile kabul edilmiş olup meclisimizce kabulünü; Arz ederiz.

              Meclisce;

              Muğla Büyükşehir Seydikemer İlçe Belediyesi 2014 Yılı 9 Aylık Bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekli ile 5216 Sayılı Yasanın 25. Maddesi gereğince aynen kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR.