Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 21                              

Karar Tarihi : 11/01/2018                

KONUSU:

           İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığımız tarafından alt ölçekli planlama çalışmaları yürütülmekte olan ve Büyükşehir Belediye Başkanlığımız yatırım programı dahilinde 2018 yılında yapım ihalesi gerçekleştirilecek İlimiz, Yatağan İlçesi, Otogar Alanı ve çevresi planlama alanı; İlimiz, Marmaris İlçesi, Çamlı Mahallesi planlama alanı; Dalaman İlçesi, Şerefler Mahallesi Kırcagedire ve Kovanalanı Mevkiileri planlama alanları ile İlimiz, Milas İlçesi, Milas-Bodrum Karayolu Güzergahını kapsayan planlama alanlarının alt ölçekli imar planları yapım işleri ile ilgili olarak; Büyükşehir Belediye Başkanlığımız yatırım programında yer alan yukarıda bahsi geçen planlama alanlarının alt ölçekli imar planları yapım işinin bir mali yıl içinde tamamlanması mümkün görülmediğinden, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62’nci maddesinin (a) bendi hükmüne istinaden, bahse konu yapım işlerinin yıllara yaygın olarak gerçekleştirilebilmesi için karar alınması hususunun görüşülmesi.      

               İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 05/01/2018 tarih ve 36521862-310.99-E.91 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.