Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 211                                       

Karar Tarihi   : 09/08/2018                           

KONUSU:

     İlimiz Milas İlçesi Menteşe ve Güveçdede Caddeleri ile Demirciler Sokakta; Muğla Büyükşehir Belediyemiz yetkisinde bulunan ve 13.07.2018 tarih ve 2018/5-360 sayılı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararında belirtilen araç park yerlerinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. maddesi hükümleri doğrultusunda; yıllık kira bedeli olarak 2.000,00 (İkibin) TL ücret ve yıllık ÜFE artırım oranına göre hesaplanarak Muğla Büyükşehir Belediyesine aktarılması karşılığında, 10 (On) yıl süreli Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine işletme devrinin yapılması hususunun görüşülmesi.   

       Ulaşım Dairesi Başkanlığının 03/08/2018 tarihli ve 36924739-050.01.04-E.13674 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.