Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 2                     

Karar Tarihi    : 09/01/2020            


KONUSU:

1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi.

   a) Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi 127 ada, 1 parselde Bodrum Belediye Başkanlığının 05.12.2018 tarih ve 2018/109 sayılı Meclis Kararı ve Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.09.2019 tarih ve 8650 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.


            İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.12.2019 tarihli raporunda;