Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :212                              

Karar Tarihi   :12/05/2016                  

KONUSU:

2.Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi

a) Dalaman Belediyesi’nin 2016 Mali Yılı Bütçesinde aktarma yapılmasına dair 01.03.2016 tarih ve 35 sayılı Meclis Kararının 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 25. maddesi gereği onaylanması hususunun görüşülmesi

            Plan ve Bütçe Komisyonunun 21.04.2016 tarihli raporunda;

Kararın devamı için tıklayınız.

Plan ve Bütçe Komisyon Raporu için Tıklayınız.