Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 21                    

Karar Tarihi   : 09/01/2020            


KONUSU:

31- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi.

      b) İlimiz, Ula İlçesi, Kızılağaç Mahallesi, Bakkal Yeri Mevkii’nde yer alan tapunun 161 ada, 11 parselinde (eski 134 ada, 3 parsel) kayıtlı taşınmazın yaklaşık 7652 m2 ’sinde “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi

              İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 09.01.2020 tarihli raporunda;