Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :212                                                   

Karar Tarihi :11/06/2015                         

KONUSU:

                         Menteşe Belediye Meclisinin 07.04.2015 tarih 66 sayılı kararı ile Büyükşehir Belediye Başkanlığına 10 (on) yıllığına bedelsiz tahsis edilen, Menteşe İlçe Belediyesi yetki ve sorumluluk alanında bulunan ekli krokide “A” harfi ile gösterilen, içerisinde büfe, çay bahçesi ve tuvaletin bulunduğu 755,07m²’lik sosyal tesis işletmesinin Muğla El Sanatları Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne (MELSA); 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 26. maddesi gereğince taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren 5 yıllığına, 3.000,00TL  bedel üzerinden işletmesinin devredilmesi hususunun görüşülmesi

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 09/06/2015 tarih ve 47720051-301.01/1043 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın mülkiyetinde bulunan, Menteşe İlçesi Akçaova Mahallesi 125 Ada 1 parsel numaralı 5.775,56 m² yüzölçümlü taşınmaz ile söz konusu taşınmazın doğusunda ve batısında bulunan park alanlarının üzerindeki Büfe, Çay Bahçesi, Amfi Tiyatro ve Havuz bulunan Sosyal Tesisin işletmesi 12.08.2014 tarih 117 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile teslim edildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıllığına, ?3.000,00 bedel ile Muğla El Sanatları Sanayi Ticaret Limited Şirketine devredilmiştir.

Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.03.2015 tarih 64 sayılı kararı ile Akçaova Mahallesi 125 ada 1 parsel numaralı taşınmazın doğu ve batısında bulunan parklar İlçe Belediyesinin yetki ve sorumluluk alanına bırakılmış, Menteşe Belediye Meclisinin 07.04.2015 tarih 66 sayılı kararı ile de söz konusu parklar Büyükşehir Belediye Başkanlığına 10 (on) yıllığına bedelsiz tahsis edilmiştir.

Söz konusu Sosyal Tesis Muğla El Sanatları Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından 16.04.2015 tarihinden bu güne işletilmektedir. Ancak tesis içerisinde yer alan havuz, yeşil alan ve amfi tiyatronun geniş bir alanı kaplamasından dolayı, tahsis verilen söz konusu alanın iptal edilerek ekli krokide “A” harfi ile gösterilen, içerisinde Büfe, Çay Bahçesi ve Tuvaletin bulunduğu 755,07 m² Sosyal Tesis işletmesinin Muğla El Sanatları Sanayi Ticaret Limited Şirketine işletme devrinin yapılması Daire Başkanlığımızca uygun mütalaa edilmiştir.

Makamınızca uygun görülmesi halinde; adı geçen Büfe, Çay Bahçesi ve Tuvaletin bulunduğu 755,07 m² lik Sosyal Tesis İşletmesinin Muğla El Sanatları Sanayi Ticaret Limited Şirketine (MELSA) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 26. Maddesi gereğince taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren 5 yıllığına, aynı bedel üzerinden işletmesinin devredilmesi için yazımızın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. Denilmektedir.

                        Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

                        Menteşe Belediye Meclisinin 07.04.2015 tarih 66 sayılı kararı ile Büyükşehir Belediye Başkanlığına 10 (on) yıllığına bedelsiz tahsis edilen, Menteşe İlçe Belediyesi yetki ve sorumluluk alanında bulunan ekli krokide “A” harfi ile gösterilen, içerisinde büfe, çay bahçesi ve tuvaletin bulunduğu 755,07m²’lik sosyal tesis işletmesinin yıllık 3.000,00 TL bedel ile taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren 5 yıllığına 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 26. maddesi gereğince Muğla El Sanatları Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne (MELSA) devredilmesine Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. 

Kararın devamı için tıklayınız.