Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 212                            

Karar Tarihi : 08/06/2017                

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

i) Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi, Samanlık Mevkii, 253 ada, 1 (eski 2672) ve 2 (eski 2673) numaralı parsellerde kayıtlı ve “Makilik-Fundalık Alan (MF)” olarak planlı taşınmazların kısmen “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı”, kısmen “Park Alanı”, kısmen de “Makilik Fundalık Alan (MF)” olarak düzenlenmesine yönelik N18-C-16-D-1-D imar paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddeleri uyarınca görüşülmesi.      

       İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22.05.2017 tarihli raporunda;

       22.05.2017 tarihinde saat 13:30’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 10.05.2017 tarih ve 36521862-310.99-3107 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 11.05.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi, Samanlık Mevkii, 253 ada, 1 (eski 2672) ve 2 (eski 2673) numaralı parsellerde kayıtlı ve “Makilik-Fundalık Alan (MF)” olarak planlı taşınmazların kısmen “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı”, kısmen “Park Alanı”, kısmen de “Makilik Fundalık Alan (MF)” olarak düzenlenmesine yönelik N18-C-16-D-1-D imar paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddeleri uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 10.05.2017 tarih ve 36521862-310.99-3107 sayılı yazısında;       

Kararın devamı için tıklayınız.