Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 212                              

Karar Tarihi   : 09/08/2018                  

KONUSU:

            Fen İşleri Dairesi Başkanlığımız tarafından 2018 ve 2019 yılı programı dahilinde kesin projeleri tamamlanan ve 2018 yılında yapım ihalesi gerçekleştirilecek olan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tahsisli Muğla İli, Bodrum İlçesi, Yat Limanı Altyapı ve Döşeme Yenilemesi Yapım İşi ile ilgili olarak; Kamu İhale Kanununun 62. Maddesinin (a) bendi hükmüne istinaden, 2018 yılında %40’ı (8.132.851,34 TL) ödenek programlaması yapılan bahse konu yapım işinin yıllara yaygın olarak gerçekleştirilmesi ve 2019 yılı için %60’ı (12.199.277,01 TL) ödeneğin Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bütçesine tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi.  

        Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 07/08/2018 tarihli ve 18955236-622.99-E.4029 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.