Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 213                            

Karar Tarihi  : 08/06/2017                

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.
j) İlimiz Menteşe İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 1/1000 ölçekli Yeşilyurt Koruma Amaçlı İlave Revizyon İmar Planı sınırları dahilinde mülga Yeşilyurt Belediyesi’nin 14.12.2012 tarih ve 30 sayılı Encümen Kararı ile onaylanan 18. Madde uygulaması düzenleme sahası ve düzenleme sahasının güneyinde kalan bir kısım taşınmazı kapsayan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.   
       İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 02.06.2017 tarihli raporunda;
       02.06.2017 tarihinde saat 14:00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11.05.2017 tarih ve 53618066-310.01.02-3141 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 11.05.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz Menteşe İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 1/1000 ölçekli Yeşilyurt Koruma Amaçlı İlave Revizyon İmar Planı sınırları dahilinde mülga Yeşilyurt Belediyesi’nin 14.12.2012 tarih ve 30 sayılı Encümen Kararı ile onaylanan 18. Madde uygulaması düzenleme sahası ve düzenleme sahasının güneyinde kalan bir kısım taşınmazı kapsayan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

        İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11.05.2017 tarih ve 53618066-310.01.02-3141 sayılı yazısında;     

Kararın devamı için tıklayınız.