Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 213                              

Karar Tarihi   : 09/08/2018                  

KONUSU:

      Kâr gayesi bulunmayan ve Kamu yararı için yapılacak olan İlimiz, Menteşe İlçesi, Muslihittin Mahallesi, Yeni Şehirler Arası Otobüs Terminali çevresindeki toplayıcı yollar ve manevra alanı için, 1/1000 ölçekli uygulama imar planına uygun yeni yol güzergahları düzenlenecek olup; orman sınırları içerisine giren alanlar için, 6831 sayılı Kanunun 17/3 üncü maddesi gereği orman izni alınması hususunun görüşülmesi.

       Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 08/08/2018 tarihli ve 18955236-622.01-E.4066 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.