Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :214                              

Karar Tarihi  :12/05/2016                  

KONUSU:

2.Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi

c)2016 mali yılında Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca uygulanacak Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğü’nün ek gelir tarifesinin görüşülmesi       

Plan ve Bütçe Komisyonunun 21.04.2016 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için Tıklayınız.