Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 214                            

Karar Tarihi   : 08/06/2017                

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.
k) Milas İlçesi, Ekindere Mahallesi, Çavdarlık Mevkii, tapuda 125 ada 34, 37, 39 parsellerde teklif edilen “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.     
       İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22.05.2017 tarihli raporunda;
       22.05.2017 tarihinde saat 13:30’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11.05.2017 tarih ve 53618066-310.01.02-3143 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 11.05.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Milas İlçesi, Ekindere Mahallesi, Çavdarlık Mevkii, tapuda 125 ada 34, 37, 39 parsellerde teklif edilen “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

         İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11.05.2017 tarih ve 53618066-310.01.02-3143 sayılı yazısında; 

Kararın devamı için tıklayınız.