Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :215                              

Karar Tarihi   :12/05/2016                  

KONUSU:

2.Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi

ç)Muğla Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Uygulama Yönetmeliği’nin görüşülmesi Plan ve Bütçe Komisyonunun 21.04.2016 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Plan ve Bütçe Komisyon Raporu için Tıklayınız.