Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 215                           

Karar Tarihi   : 09/08/2018               

KONUSU:


        26. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

        b) 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (b) bendi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesinin 2. bendi gereğince 2018 Mali Yılı Gider Bütçesinde yazı eki ödenek aktarma listesinde gerekçesi belirtilen bütçe tertipleri arasında aktarma yapılması hususunun görüşülmesi.  

                     Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.08.2018 tarihli raporunda;


           Kararın devamı için tıklayınız.


           Plan ve Bütçe Komisyon Raporu için Tıklayınız


           Ek için tıklayınız.