Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :216                              

Karar Tarihi  :12/05/2016                  

KONUSU:

3.İmar ve Bayındırlık- Ulaşım Komisyonlarının Müşterek Komisyon Raporu

a)Muğla Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Yeralan Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak (Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Bakım Ağı Dışında Kalan Karayollarında) Tesislere Geçiş Yolu İzin Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin Onaylanması hususunun görüşülmesi  

İmar ve Bayındırlık- Ulaşım Komisyonlarının 27.04.2016 tarihli müşterek raporunda;

Kararın devamı için tıklayınız.

İmar ve Bayındırlık- Ulaşım Komisyonlarının Müşterek Komisyon Raporu için Tıklayınız