Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 216                                

Karar Tarihi : 29/11/2019                   


KONUSU:

1) Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi.

  h) Yatağan İlçe Belediye Başkanlığına ait 2020 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi.

            Plan ve Bütçe Komisyonunun 27.11.2019 tarihli raporunda;