Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :217                                                         

Karar Tarihi   :12/05/2016                                             

KONUSU:

Ulaşım Dairesi tarafından belirlenmiş olan Marmaris İlçesi Atatürk Caddesi, Orgenaral Mustafa Muğlalı Caddesi, Mustafa Kemal Caddesi,  Ulusal Egemenlik Caddesi, Kubilay Alpugan Sokak, Yeniyol Caddesi, Siteler Mah. 248 Sokak, Siteler Mah. 199 Sokak, Siteler Mah. 130 Sokak, Siteler Mah. 238 Sokak üzerindeki yol üstü otopark alanlarının yıllık ÜFE oranına göre artırımı yapılacak şekilde 2016 yılı kira bedeli olarak 5.000 (Beş Bin) TL ücret ve brüt gelirin %10’unun Belediyemize aktarılması karşılığında 10(on) yıl süreli Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm A.Ş.’ye işletme devrinin yapılması hususunun görüşülmesi

          Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 08/04/2016 tarihli ve 21365915-050.04-3238 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

Kararın devamı için tıklayınız.