Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 217                     

Karar Tarihi  : 08/06/2017         

KONUSU:

            Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından; T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından açılan İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programına başvuruda bulunulmuş olup, bu proje kapsamında sunulan “Climate Change Mitigation (CCM)- Muğla” başlıklı ve CCGS/003 referans numaralı Projenin hibe almaya hak kazanması durumunda Büyükşehir Belediyemizce uygulanmasına karar verilmiş ve bahsi geçen proje kapsamında Büyükşehir Belediyemizi temsil ve ilzama, sözleşme yapmaya ve gerekli tüm belgeleri imzalamaya “Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekteri Hüseyin DAŞGIN’ın yetkili kılınması hususunun görüşülmesi.  

     Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 01/06/2017 tarih ve 13327030-311-1874 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

Kararın devamı için tıklayınız.