Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :218               

Karar Tarihi :09/12/2014    

KONUSU:

MENTEŞE İLÇESİ, ŞEYH MAHALLESİ, 353 ADA, 13 PARSELDE BULUNAN “BİR BODRUM BİR ZEMİN BİR ASMA VE DÖRT NORMAL KATLI İŞHANI, BEŞ KATLI BETONARME BİNA VE ARSA” NİTELİKLİ TAŞINMAZIN 2. KATININ 5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNUN 26. MADDESİ GEREĞİNCE, AYLIK 433,81TL OLMAK ÜZERE, 31/03/2014 – 31/12/2014 TARİHLERİ ARASINDA,  9 AYLIĞINA TOPLAM 3.904,29TL BEDELLE MUĞLA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ’NE TAHSİS EDİLMESİ

          Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 02/12/2014 tarih ve 47720051 –301.01/  32545 sayılı yazısında;

6360 sayılı yasa kapsamında oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararı ile mülga Muğla İl Özel İdaresi Tüzel Kişiliğine ait Menteşe İlçesi Şeyh Mahallesi 353 ada 13 parselde bulunan “Bir Bodrum Bir Zemin Bir Asma Ve Dört Normal Katlı İşhanı, Beş Katlı Betonarme Bina Ve Arsa” nitelikli taşınmaz Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza devredilmiştir. İlgili taşınmazın 2. katı 30/03/2014 tarihine kadar mülga Muğla İl Özel İdaresi tarafından Muğla Kadastro Müdürlüğü’ne aylık 433,81TL bedelle kiraya verilmiştir.

Muğla Tapu Müdürlüğü 20/11/2014 tarih 2425 sayılı yazısı ile ilgili taşınmazın 2. katını 31/03/2014 – 31/12/2014 tarihleri arasında tahsisini talep etmektedir.  Tahsis talebi Daire Başkanlığımızca uygun mütalaa edilmiştir.

Makamınızca uygun görülmesi halinde; Menteşe İlçesi Şeyh Mahallesi 353 ada 13 parselde bulunan “Bir Bodrum Bir Zemin Bir Asma ve Dört Normal Katlı İşhanı, Beş Katlı Betonarme Bina Ve Arsa” nitelikli taşınmazın 2. katının 2014 yılı kira bedeli üzerinde aylık 433,81TL (9ay x 433,81 = 3.904,29TL) bedelle Muğla Kadastro Müdürlüğü’ne, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 26. maddesi gereğince 31/03/2014 – 31/12/2014 tarihleri arasında tahsis edilmesi hususunda Belediye Meclisince karar alınmasını arz ederim. Denilmektedir.

          Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

          Menteşe İlçesi Şeyh Mahallesi 353 ada 13 parselde bulunan “Bir Bodrum Bir Zemin Bir Asma ve Dört Normal Katlı İşhanı, Beş Katlı Betonarme Bina Ve Arsa” nitelikli taşınmazın 2. katının 2014 yılı kira bedeli üzerinde aylık 433,81TL olmak üzere, 31/03/2014 – 31/12/2014 tarihleri arasında,  9 aylığına toplam 3.904,29TL bedelle Muğla Kadastro Müdürlüğü’ne tahsis edilmesine OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.