Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 218                           

Karar Tarihi   : 09/08/2018               

KONUSU:


27. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

        b) Yatağan İlçesi, Yeni Mahallesi, 487 ada 1 parsel, 392 ada 6 parsel ve 394 ada 1 parsel sayılı taşınmazları kapsayan alanda “Lise Alanı” ve “Açık Spor Tesisi Alanı” yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi.

       İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 09.08.2018 tarihli raporunda;

09/08/2018 tarihinde saat 15:20’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07.08.2018 tarih ve 36521862-754-E.4663 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 09.08.2018 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Yatağan İlçesi, Yeni Mahallesi, 487 ada 1 parsel, 392 ada 6 parsel ve 394 ada 1 parsel sayılı taşınmazları kapsayan alanda “Lise Alanı” ve “Açık Spor Tesisi Alanı” yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

        İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07.08.2018 tarih ve 36521862-754-E.4663 sayılı yazısında;