Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No           : 218                

Karar Tarihi     : 10/12/2020   


KONUSU:

10.03.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5393 sayılı Kanun’a Ek Madde 3 ve Geçici Madde 10 eklenerek e-Belediye Bilgi Sisteminin bütün Belediyelerde kullanılması zorunlu hale gelmiştir.  Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca e-Belediye Bilgi Sistemine geçileceğinden bu sistemde yazışmalar Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sisteminde (KAYSİS) mevcut bulunan Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi (DETSİS) numaralarına göre yapılacak olup; Büyükşehir Belediyemizin Organizasyon Şemasının KAYSİS verileri ile uyumlu hale getirilmesinin sağlanması amacıyla; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21. maddesinin birinci fıkrası gereğince Büyükşehir Belediyemiz Organizasyon Şemasında yer alan birimlerden; Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığının adının Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığının adının Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı olarak değiştirilmesi ve Büyükşehir Belediyemiz organizasyon şemasının yazı ekinde yer alan şekli ile güncellenmesi hususunun görüşülmesi. 


İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 09.12.2020 tarihli ve 58798979-601.04.01-E.3624 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;