Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :219               

Karar Tarihi :09/12/2014    

KONUSU:

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORLARI

  1. MARMARİS İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ

            Plan ve Bütçe Komisyonunun 09/12/2014 tarihli ve bila sayılı Raporunda

Belediye Meclisimizin 09/12/2014 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen,  04/12/2014 tarih ve 32895 sayılı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı yazısında meclise sunulan Marmaris Belediye Meclisinin 10/11/2014 tarih ve 164 nolu meclis kararı 2015 Mali Yılı Marmaris Belediyesi Gelir Tarifesi Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 09/12/2014 tarihli toplantısında incelendi.

Marmaris İlçe Belediye Başkanlığı 2015 Yılı Gelir Tarifesi İçin Tıklayınız.