Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 219                           

Karar Tarihi   : 09/08/2018               

KONUSU:


27. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

       c) İlimiz Bodrum İlçesi Turgutreis Mahallesi Turgutreis Caddesi Golden Beach Hotel Bölgesinde ve Büyükşehir Belediyemizin sorumluluğunda bulunan yol güzergahları üzerinde Büyükşehir Belediyemiz tarafından uygun görülen projelere göre tüm maliyetleri Ömerçelik Turizm Ticaret A.Ş. tarafından karşılanarak şartsız bağış olarak Belediyemize devredilecek olan;  nüfus yoğunluğu ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak, uygun görülen bölgede yaz aylarında turizm sebebiyle artan araç ve yaya trafiğini düzenlemek ve yaşanabilecek yaralanmalı ve ölümlü kazaların önüne geçebilmek adına kamu yararı gözetilerek yapımı tamamlanan 1 adet üst geçide, yazı eki dosyada kısa biyografisi yer alan şirketin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı “Rasih ÇELİK” in adının verilmesi hususunun 5393 sayılı Kanunun 18/n maddesi ile 81 inci maddesi kapsamında görüşülmesi.

            İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 09.08.2018 tarihli raporunda;