Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 22                             

Karar Tarihi  : 12/01/2017                

KONUSU:

Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından değerlendirilmeyen mülga Beyobası Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait İlimiz Köyceğiz İlçesi Beyobası Mahallesi 113 ada 1 parsel numaralı 541,50 m² yüz ölçümlü Arsa nitelikli taşınmazın 77/2400 hissesi ile Köyceğiz İlçesi Beyobası Mahallesi 112 ada 12 parsel numaralı 555,06 m² yüz ölçümlü Arsa nitelikli taşınmazın 266/2400 hissesinin Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince Köyceğiz Belediye Başakanlığı adına devir edilmesi hususunda, 5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesi uyarınca görüşülmesi.  

            Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 06/01/2017 tarih ve 47720051-301.01/74  sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.