Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 2                                           

Karar Tarihi :14/01/2016                            

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi  

           b)Bodrum İlçesi, Ortakent Mahallesi, 154 kV Bodrum TM İrtibat Enerji İletim Hattının imar planına işlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama                İmar Planı değişikliği hususunun görüşülmesi

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 18/12/2015 tarihli raporunda;

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 10/11/2015 tarih ve 36521862-310.01.04-4322 sayılı yazısı ile 12/11/2015 Meclis’e sunulan ve bu meclis toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Bodrum İlçesi, Ortakent Mahallesi, 154 kV Bodrum TM İrtibat Enerji İletim Hattının imar planına işlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği " konusu ile ilgili 25/11/2015 tarihinde komisyonumuzca görüşme yapıldı ancak konuyla ilgili yerinde inceleme yapılarak bir rapor oluşturulması gerektiğinden komisyonumuza bir sonraki meclise kadar süre tanınması önerimiz 10/12/2015 tarihli meclis toplantısında meclisimizce kabul edilmiştir. Bahsi geçen konu 18/12/2015 tarihinde saat 13.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca;  görüşüldü.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10/11/2015 tarih ve 36521862-310.01.04-4322 sayılı yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için tıklayınız.