Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :220               

Karar Tarihi :09/12/2014   

KONUSU:

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORLARI

  1. MENTEŞE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ 

            Plan ve Bütçe Komisyonunun 09/12/2014 tarihli ve bila sayılı Raporunda

Belediye Meclisimizin 09/12/2014 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen,  05/12/2014 tarih ve 33157 sayılı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı yazısında meclise sunulan Menteşe   Belediyesi Meclisinin 02.12.2014 tarih ve 116 sayılı meclis kararına istinaden 2015 Mali Yılı Menteşe Belediyesi Gelir Tarifesi, 02.12.2014 tarih ve 117 sayılı kararına istinaden  2015 Yılı Bitki Satış Fiyat Tarifesi  Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 09/12/2014 tarihli toplantısında incelendi.


Menteşe İlçe Belediye Başkanlığı 2015 Yılı Gelir Tarifesi İçin Tıklayınız.