Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 220                                       

Karar Tarihi  : 08/06/2017                           

KONUSU:

          Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından değerlendirilmeyen mülga Zeytinköy Köyü Tüzel Kişiliğine ait Yatağan İlçesi Zeytinköy Mahallesi 127 ada 22 parsel numaralı 216,11 m² yüz ölçümlü Mezarlık nitelikli taşınmazın Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına devir edilmesi hususunun görüşülmesi.  

          Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 02/06/2017 tarih ve 47720051-301.01/1429 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

Kararın devamı için tıklayınız.